Håkan Sandvik - den stängda dörren

4:44 min
– Idag beräknas det att det finns 68,5 miljoner människor i världen som tvingats på flykt.

Håkan Sandvik är präst i Nykvarn. Håkan har levt i Mellanöstern i olika perioder sedan 1980. Han har också arbetat med flykting- och integrationsfrågor och är intresserad av religionsmöten i vardagen.