Språket som förenar – Daniel Alm

5:46 min
Veckans andakter tar avstamp i Globala veckan och kyrkornas roll för en hållbar värld för alla. Idag: Daniel Alm, föreståndare för Pingst – Fria församlingar i samverkan.

Globala veckan är ett initiativ från Sveriges Kristna Råd.
Kyrkornas globala vecka 2018 vill lyfta fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar värld för alla samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet.

Om man är berättigad att tjäna Gud är man också berättigad att tjäna mänskligheten. Kvalifikationen till medmänsklig tjänst ges oss ytterst av Gud själv. Det är han som kallar oss till sig för att sända oss till en värld med behov. Det är i insikten om den egna övertygelsens betydelse vi också blir vänner av religionsfriheten för andra. Det finns ett språk som är mer än kommunikation, det finns ett språk som likt skapelseorden "varde ljus" möjliggör mångas kreativitet och ljusa framtidsdrömmar.

Text

Apostlagärningarna 2:1-4

Musik

Brusa högre lilla å - Björn Json Lindh
Låt elden brinna - Sanna Välipakka, Björn Truedsson

Musik som spelats i avsnittet

 • 05.45
  Jerker (1) Johansson, Göteborgsmusiken - Brusa Högre Lilla Å
  Album: Sommar Sommar Sommar
  Kompositör: Björn J:Son Lindh
  Bolag: NAXOS
 • 05.50
  Sanna Välipakka, Björn Truedsson, Pingst - Låt Elden Brinna
  Kompositör: Tommy Sjöström, Linda Sandgren, Eric Liljero, Vilhjalmur Hendrik Karlson
  Bolag: PINGST FRIA FÖRSAMLINGAR