Vår Fader

Här finns inget ljud
Bönen Vår Fader hör till det mest centrala inom kristenheten världen över. Den gestaltas i nyskriven musik av Dan Alkenäs och i ord av prästen Leif Adolfsson från Skogslyckans kyrka i Växjö.

Bön är ett sätt att leva i kontakt med livets djupa och livgivande källor. Bönen förbinder oss med Gud, omvärlden, varandra och vårt eget inre. Genom bön blir vi närvarande i livets mittpunkt medan vi står i ett ständigt samtal med den som möter oss i bönen. Idag på domsöndagen blir detta förtroliga samtal väldigt angeläget när vi stannar upp inför livets allvar och vad vi gör av våra liv.

 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.

För något år samlade man i Växjö stift in allmänhetens tankar och reflektioner kring de olika stroferna i bönen Vår Fader. Dessa tankar blev sedan underlag till nyskriven musik och text av Dan Alkenäs och det hela knyts ihop av prästen Leif Adolfsson i denna gudstjänst.  
Två av dessa röster lyder:

Ibland tänker vi för mycket med hjärnan och för lite med hjärtat. Nu släpper jag kontrollen ett tag, för Gud vet vad som är bäst. Jag slappnar av i tillit och vågar lita till att det sker som är bäst.

Vi lever i en värld där vår egen vilja är lag och säljbar vara. Valfrihet, valfrihet till förbannelse. Och alla dessa val gör oss inte fria, de binder oss istället, fångar oss och fråntar oss rätten att sörja över att det inte blev bra, för det blev ju som vi själva hade valt. Låt din vilja ske är därför en bön av befrielse. Ja ungefär som att överlåta pensionsvalet till någon som kan systemet och vill mitt bästa, inte roffa åt sig så mycket som möjligt för egen del.


Medverkande

Leif Adolfsson, präst
Dan Alkenäs, piano, sång, kompositör
Hanna Wåhlin, flöjt
Kören Gospel on Cue
Solister och textläsning: 
Sara Wåhlin, Fredrik Johansson, Jonas Nilsson,
Madeleine Prag Lundén, Emelie Forsell, Hanna Wåhlin

Musik av Dan Alkenäs

Förlåt oss våra skulder
Vår Fader
Vår Fader/Du som är
I himlen
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma
Låt din vilja ske
På jorden såsom i himlen
Det bröd vi behöver
Förlåt oss våra skulder
Liksom vi har förlåtit
Utsätt oss inte för prövning
Rädda oss från det onda
Ditt är riket i evighet
Förlåt oss våra skulder

 

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.03
  Dan Alkenäs, Piano, Hanna Wåhlin,flöjt - Förlåt Oss Våra Skulder
  Kompositör: Dan Alkenäs
 • 11.08
  Dan Alkenäs, Piano, Gospel On Cue, Kör - Vår Fader
  Kompositör: Dan Alkenäs
 • 11.09
  Dan Alkenäs,piano, Gospel On Cue, Kör - Du Som Är
  Kompositör: Dan Alkenäs
 • 11.12
  Dan Alkenäs,piano, Gospel On Cue, Kör, Emelie Forsell, Sång - I Himlen
  Kompositör: Dan Alkenäs
 • 11.18
  Dan Alkenäs,piano, Gospel On Cue, Kör, Hanna Wåhlin , ,sång - Låt Ditt Namn Bli Helgat
  Kompositör: Dan Alkenäs, Lars Björksell
 • 11.23
  Dan Alkenäs,piano, Gospel On Cue, Kör, Anna Franzén ,sång - Låt Ditt Rike Komma
  Kompositör: Dan Alkenäsl
 • 11.25
  Dan Alkenäs,piano, Gospel On Cue, Kör, Emelie Forsell ,sång - Låt Din Vilja Ske
  Kompositör: Dan Alkenäsl
 • 11.30
  Dan Alkenäs,piano, Gospel On Cue, Kör - På Jorden Såsom I Himlen
  Kompositör: Dan Alkenäsl
 • 11.33
  Dan Alkenäs,piano, Gospel On Cue, Kör, Madeleine Prag Lundén, Sång - Det Bröd Vi Behöver
  Kompositör: Dan Alkenäsl
 • 11.37
  Dan Alkenäs, Piano, Hanna Wåhlin,flöjt - Förlåt Oss Våra Skulder
  Kompositör: Dan Alkenäs
 • 11.39
  Gospel On Cue, Kör, Sara Wåhlin ,sång, Dan Alkenäs,piano - Liksom Vi Har Förlåtit
  Kompositör: Dan Alkenäsl
 • 11.48
  Dan Alkenäs,piano, Gospel On Cue, Kör, Fredrik Johansson,sång - Rädda Oss Från Det Onda
  Kompositör: Dan Alkenäsl
 • 11.52
  Dan Alkenäs,piano, Gospel On Cue, Kör, Sara Wåhlin ,sång - Ditt Är Riket I Evighet
  Kompositör: Dan Alkenäsl
 • 11.56
  Hanna Wåhlin,flöjt, Dan Alkenäs, Piano - Förlåt Oss Våra Skulder
  Kompositör: Dan Alkenäs