Pippi in Rinkeby, tseyl 1: Tate-meylekh - Pippi i Rinkeby, del 1: Pappakungen

14 min
Pippi är 9 år och bor i en by i Rumänien med sin farmor. Hennes mamma är en ängel i himlen och hennes pappa är försvunnen, men han skickar hem pengar ibland. Han kanske har blivit kung, tror Pippi.

Om serien

Pippi iz nayn yor alt un voynt in a shtot in Rumanye tsuzamen mit der buben. Di mame iz a malekh in himl un der tate iz nelem gevorn. Efsher iz er a meylekh in an ander land? Pippi bashlist zikh tsu farzukhn gefinen dem tatn.

Pippi är 9 år och bor i en by i Rumänien med sin farmor. Hennes mamma är en ängel i himlen och hennes pappa är försvunnen. Kanske är han en kung i ett annat land? Pippi bestämmer sig för att försöka leta rätt på sin pappa. 

Magiska skrinet

Magiska skrinet är en satsning från Sveriges Radio med sagor för barn på de fem minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

Årets berättelse "Pippi i Rinkeby" är beställd av Sveriges Radios romska redaktion Radio Romano i samarbete med Barnradion. Serien finns för lyssning på svenska och alla fem minoritetsspråk.

Medverkande

Författare: Gunilla Lundgren och barn från skrivarverkstaden ”Le Glatenge pen club” i Rinkeby.
Översättare och uppläsare på jiddisch: Salomon Schulman.
Musik: Nuri Selim
Illustratör: Amanda Eriksson
Producent: Thomas Lunderquist