Gruppträffar istället för sondering

35 min
Talmannens besked efter partiledarmöten.

Programledare: Helene Benno

Producent: Lasse Boström