تظاهرات در سویدن در آستانه نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل، حزب محیط زیست خواستار مشارکت در دولت است و گفتگو با استاد مهوش و مژگان شجریان

2:20 min
خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را از اینجا بشنوید.