Del 3: Det kritiserade ekonomipriset – Tekniken är hoppet

20 min
Årets ekonomipristagare Paul Romer belönas för hur han sett att kunskap och teknisk utveckling driver den ekonomiska tillväxten. Men är teknikoptimismen naiv när det kommer till att lösa klimatfrågan?

För närvarande ökar världens klimatutsläpp. Ska vi klara Parisavtalets målsättning på en uppvärmning av planeten med 1.5 grader måste utsläppskurvorna vända neråt de närmaste åren. Utsläppen behöver sedan i stort sett halveras varje årtionde, för att slutligen vara nere på noll 2050. Går det att åstadkomma med teknikens hjälp?

I programmet hörs: Paul Romer, 2018 års ekonomipristagare i Alfred Nobels minne, Max Jerneck, sociolog vid Mistra Center for Sustainable Markets, Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling på KTH, Darja Isaksson, generaldirektör på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Victor Galaz, docent i statsvetenskap vid Stockholm Resilience Center, Rebecka Carlsson, entreprenör inom hållbarhetsbranschen.