حکم دادگاه تجدید‌نظر در مورد شخصیت فرهنگی؛ تمدید فرصت به استفان لوون برای ادامه مذاکرات و تقاضای استرداد کتاب ارزشمند از دادگاهی در امستردام

2:16 min
خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را از اینجا بشنوید.