Skolministeriet: Har svenska elever blivit våldsammare?

Här finns inget ljud
Vad ligger bakom det ökade antalet anmälningar om hot och våld i skolan?

De senaste åren har nyhetsrubriker larmat om hur hot och våld i skolan blivit vanligare. Och anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har mycket riktigt blivit fler. Men vad ligger bakom siffrorna? Forskaren Antoinette Hetzler har gått igenom över 3000 anmälningar om arbetsskada som kommit in till Arbetsmiljöverket sedan 2012. Och hon ser en delvis annan bild än den som syns i nyhetsrapporteringen.

Ett program av Adam Samara.

Lyssna på programmet på urplay.se