Kalle Grill - lajv

4:22 min
– När ett lajv slutar känner jag väldigt påtagligt hur gemenskapen omedelbart upphör.

Kalle Grill är lektor i praktisk filosofi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om hur vi bör förhålla oss till liberala värden som frihet och autonomi, både i politiken och i vardagen. Kalle är också verksam som filosofisk rådgivare och samtalsledare.