Bana väg för Herren

Här finns inget ljud
Musikgudstjänst från Vinslövs kyrka i Skåne med kyrkoherde Ida Wäreborn.

Vinslövs kyrka uppfördes i mitten av 1100-talet. Kvar sedan dess är koret och absiden med välbevarade takmålningar utförda av Vinslövsmästaren. Under 1400-talet försågs kyrkorummet med takvalv. 1759 fick kyrktornet sitt nuvarande utseende.

I dagens gudstjänst talar kyrkoherde Ida Wäreborn om ljuset i mörkret.

– Adventstid är tid för att söka efter det som ligger bortom våra egna krav och måsten. Adventstid är tid att spana efter ljuset som lyser från barnet i krubban. Adventstid är tid att ta bort  sådant som gör att ljuset hamnar i skugga och att göra vad vi kan för att Guds ljus ska kunna skina klart.

 

Texter

Malaki 4:4-6

Andra Petrusbrevet 1:19-21

Matteus 11:12-19

 

Musik

Dotter Sion, G F Händel

Bered en väg för Herren, F M Franzén

Se din konung kommer till dig, Sven-Eric Johansson

Ropa ut din glädje dotter Sion, Kaj-Erik Gustafsson

Psalm 858, För dem som vandrar i mörkret, Lars Westberg och Jerker Leijon

Jesus från Nasaret, G Nordqvist

Psalm 707, Hallelujarop, N Duncan

Stilla advent, Arne Castell

Advent, Anna Cederberg- Orreteg

Du omger mig på alla sidor, Kerstin Anderby

Let the light glow, Maria Löfberg

Psalm 109, Det susar geneom livets strid, C Boberg och D Ahlberg

Look shepards och Betlehem, Ivor John och Folke Bohlin

 

Medverkande

Karin Caesar, kantor och körledare för Voice for Boys

Lars Hedström, kantor och körledare för Kyrkokören

Miriam Vollmer, diakoniassistent

Maria Svensson, solist

Göran Eklund, textläsare

Malin Carlsson, tvärflöjt

Ida Wäreborn, kyrkoherde