En vaccinpudel till alla lyssnare; Johan Bergendorff, global hälsokorrespondent

2:52 min
Utrikeskrönika den 14 november 2018. Stockholm.

Stockholm onsdag. Jag har klantat mig på jobbet. Alla som gjort det samma vet hur det känns. Fördjäkligt.

Det var för tre veckor sedan jag förstod att något var fel i en Ekonyhet jag gjort om att svenskarna skulle vara de mest skeptiska i hela EU mot mässling-påssjuka-rödahundvaccin.

Det hävdades i en rapport beställd av EU-kommissionen och den var gjord av framstående brittiska forskare på vaccinförtroende. Forskarna hörde av sig till mig och jag bad att få läsa rapporten i förväg  - innan den skulle bli offentlig.

Jag gjorde ut inslaget som skulle sändas några dagar senare, och sen reste jag till Rwanda på jobb.

Jag satt i en bil i Kigali… försenad till en viktig intervju när Ekoredaktören ringde. Svenska Folkhälsomyndigheten ifrågasatte forskarnas resultat - men jag kunde inget göra för att undersöka saken vidare - 700 mil hemifrån.

När studien väl publicerades i sin helhet inklusive bilagorna som jag inte fått i min förhandsrapport – ja då upptäcktes ett allvarligt fel. Var tredje tillfrågad svensk svarade vet ej om vad de tycker om mässlingsvaccinet eftersom frågan var felöversatt. Frågan talade om MMR-vaccinet som det heter på engelska och det var få svenskar som förstod vad det betydde.

De brittiska forskarna gjorde en NY opinionsundersökning i Sverige med korrekta frågor och då svarade åtta av tio svenskar att mässlingsvaccinet är säkert och nio av tio svarade att det är viktigt, över EU-snittet. Nyheten om att svenskarna skulle vara de mest skeptiska i hela EU mot mässling-påssjuka-rödahundvaccin var alltså fel.

Jag borde förstås ha vetat bättre. Det var ju skumt att Sverige med en av de mest välvaccinerade befolkningarna i världen skulle vara så misstänksamma mot mässlingssprutorna. Hade jag begärt ut forskarnas grundmaterial hade jag nog upptäckt felet och inte basunerat ut det i radio.

Nu får jag leva med oron att några lyssnare kanske låter bli att vaccinera sina barn mot mässling för att de hört mig säga att många svenskar inte tror på vaccinet, vilket är fel. De flesta är flockdjur och har en tendens att göra som man tror att alla andra gör.

I Europa är det hittills mer än 70 personer som dött av mässling i år - för att människor är rädda för sprutorna. På nätet sprids myter om risk för autism och om en världskonspiration orkestrerad av läkemedelsindustrin.

Jag har intervjuat opinionsbildare som tror så - trots att ett otal vetenskapliga studier visar att de har fel, att mässlingsvaccinet är supersäkert. Enligt WHO har vaccinet under 2000-talet räddat mer än 20 miljoner liv.

Det här är Johan Bergendorff global hälsokorrespondent som säger förlåt. Jag lovar bot och bättring.