Hur var Svenska Akademiens högtidssammankomst?

101 min
Kulturredaktionens Gunnar Bolin och Mattias Berg kommenterar Svenska Akademiens högtidssammankomst – efter ett mycket turbulent år.

Lyssna på hela sändningen från Svenska Akademiens högtidssammankomst okommenterad – ljudlänk längst ned i artikeln

Den 20 december varje år sedan 1786 har högtidssammankomsten ägt rum enligt instiftaren Gustaf III:s regelverk.

Allt i närvaro av Kungafamiljen och knappt 500 inbjudan gäster.

Hur ska det gå i år, efter ett minst sagt turbulent år? Bland annat har såväl ärkebiskopen som författaren Agneta Pleijel valt att bojkotta tillställningen.

Direktörstalet hålls av Jesper Svenbro, Per Wästberg läser utdrag ur minnesteckningen av konsthistorikern och journalisten Bo Grandien och Anders Olsson håller i Sekreterarens berättelse.

Nytt för i år är att de nytillträdda ledamöterna Jila Mossaed, Mats Malm och Eric M. Runesson kommer att hålla något kortare inträdestal, och i ett fritt valt ämne.

Sveriges Radio sänder sammankomsten från Börssalen i Stockholm, med introduktion av Karsten Thurfjell och med kommentarer av kulturredaktionens Gunnar Bolin och Mattias Berg.

Producent: Marie Liljedahl