Studio Ett 14 januari

103 min
Talman Andreas Norlén håller talmansrunda med samtliga riksdagspartier. Överbefälhavaren Micael Bydén i Studio Ett. V reaktioner på partiledningens beslut. Brexit och bristen på konstitution. Talmannen skjuter på statsministeromröstningen. Polsk borgmästare dör efter attack. USA-Mellanöstern. Efter FN:s klimatkonferens i Polen. "Folk och Försvar": om hotet från Kina från.