"Förutsättningar för svenska imamer"

44 min

Hur är det att vara imam i Sverige? Veckans Människor och tro handlar om förutsättningarna för en svensk imamutbildning och möjligheterna att predika en blågul islam.

Frågan om en svensk imamutbildning har utretts och debatterats i årtionden och dagens program tar upp hur förutsättningarna för svenska imamer ser ut i Sverige 2019.

2008 tillsatte regeringen en utredning om behovet av en imamutbildning i Sverige. Den slog fast att staten inte ska ”ägna sig åt att auktorisera och ge legitimitet åt religiösa utbildningar”. Däremot ansågs det möjligt för staten att stödja religiösa ledarutbildningar och att det fanns ett utbildningsbehov av icke-konfessionell natur om svenska samhällsförhållanden bland arbetande imamer.

I dagens Människor och tro hör vi ett reportage från frilansjournalisten Teresa Kristofersson om den ledarutbildning på Kista Folkhögskola många uppfattar som en imamutbildning. Utbildningen drog igång hösten 2016 och fokuserar på islamsk teologi, svensk demokrati, samhällsförhållanden, historia och psykologi.

I studion finns Iman Baroudi, utbildad imam och verksam i Angereds moské, Mohammad Muslim Eneborg, imam i Aysha moskén, Stockholm och Awad Olwan, imam i somaliska Moské i Fisksätra Nacka.

Från Danmark rapporterar vår utrikeskorrespondent David Rasmusson om situation med strängare lagstiftning som påverkar trosutövningen inom islam.

Människor och tro avslutas med ett besök på Thielska Galleriet och ett möte med den svenska konstnären och sufisten Ivan Agueli porträtterat av konstvetaren och författaren Viveca Wessel och reportern Anne Konstenius.