Skolministeriet: Vad ska skolan med värdegrund till?

Här finns inget ljud
Kan man tänka fritt om man samtidigt måste tänka rätt?

Jämställdhet mellan män och kvinnor, alla människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta. Det är några av de värden som skolan enligt styrdokumenten ska förmedla till eleverna. Samtidigt förväntas eleven kunna använda sig av kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter. Hur går det här ihop? Och hur långt kan man som lärare gå i värdegrundens namn utan att ta partipolitisk ställning?

Medverkar gör Olle Linton, lärare och grundare av Facebook-gruppen "Lärare mot rasism", Robert Stenkvist, riksdagsledamot (SD), Peter Strandbrink, docent i statsvetenskap, David O Kronlid, docent i etik och lektor i didaktik och Mats Ekholm, professor emeritus i pedagogik.

Ett program av Adam Samara.

Lyssna på programmet på urplay.se