Ensamhet – Pake Hall

7:04 min
En buddistisk morgonandakt i denna världsreligionernas vecka kring ett gemensamt tema.  

I tystnaden, ensam, kan man söka svar i stillheten och bara vara i ro. Men den sortens ensamhet infinner sig inte alltid när man vill, ibland känner vi oss bara övergivna.

I den påtvingade ensamheten kan jag känna skam. Den smygande känslan av att jag inte duger och inte är någon som kan bli älskad som plötsligt tar över.
Denna upplevelse av ensamhet och känsla av skam är det svårt att tala om. Och den tystnaden - rädslan för att dela våra upplevelser och erfarenheter, hur vi känner och tänker, med våra medmänniskor är något jag tror fördjupar vår ensamhet och vår skam.
”Tystnaden är skammens bästa vän.”
Så fort vi sätter ord på vad vi upplever, när vi delar våra utmanande upplevelser, så får de lite mindre kraft och släpper sitt grepp om oss.

Kan man öva sig på att hitta ro i ensamheten mitt i staden eller ute i naturen?  Pake Hall ställer oss frågan om det är möjligt att stanna upp och vara i oss själva även när vi känner oss övergivna.

Text

Strofer av buddistmunken Daigu Ryokan

 
Musik

Come Thee Light/Jonali

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.50
    Jonali - Come Thee Light
    Album: Come Thee Light
    Kompositör: Johanna Smitz, Daniel Juline
    Bolag: Records Dk