انفجار بس‌شهری و سوالاتی در مورد ایمنی بس‌ها؛ چهار سویدنی در میان کشته شدگان سانحه هوای؛ راه یافتن یان لوندویک به یوروویژن و خطر شیوع سوزاک

2:34 min
خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری را از اینجا بشنوید.