De ammande Mariorna: Lubna El-Shanti, Stockholm

3:03 min
Utrikeskrönikan den 15 februari 2019. Stockholm.

Stockholm, fredag.

Jag har ett bokmärke, ett litet vykort jag fick av en nunna i Betlehem. Det är en avbild, en kopia av den stora ikonen som finns i Mjölkgrottan, en kyrka, några kvarter bort från torget.

Heliga Maria sitter i blå klänning och ammar det nyfödda Jesubarnet. Enligt en legend föll några droppar av mjölken mot marken i grottan och färgade den vit – och därav namnet Mjölkgrottan.

Ikonen har kommit att bli en symbol för fertilitet och tusentals par har genom åren sökt sig till grottan i hopp om att få hjälp från ovan att bli med barn.

Just den ammande Maria har återkommit i olika skepnader i flera av de städer jag besökt under det senaste halvåret. I Rio de Janeiro såg jag henne i form av en staty, i Warszawa som en del av husfasad, i Budapest på ett torg.

Och jag kom att tänka på alla dessa Marior som sitter och står på många platser i världen och ammar, tyst och stillsamt.

Jag kom att tänka på dem häromdagen när Ungerns premiärminister Viktor Orban, lovade skattelättnader för de kvinnor som föder fyra eller fler barn. Ett sätt för regeringen att få fart på barnafödandet och vända den negativa befolkningstillväxten.

"Vi behöver inte invandring vi behöver fler barn", sa premiärminister Viktor Orban.

Och liknande barnuppmuntrande metoder används på flera håll i världen. Som till exempel i Polen. Nyligen införde det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa ett flerbarnsbidrag som ger familjer 500 złoty, drygt 1250 kronor i månaden per barn från och med det andra barnet.

I Ryssland förs en liknande politik och i Brasilien har den nytillträdde presidenten Jair Bolsonaro också talat om vikten av kärnfamiljen.

Men flera kritiker menar att det är ett sätt för staten att ta kontrollen över reproduktionen. Genom ekonomiska incitament se till att det föds fler barn – för nationens fortlevnads skull.

– Fast det är ju inte bara nationen som vill. Det är en del av livet, det är naturligt och självklart att vilja ha familj, säger en talesperson för en ungersk regeringsvänlig organisation som jobbar just med att stötta och uppmuntra unga att bilda familj.

– Vi ser att det återigen håller på att bli trendigt att vilja ha många barn, det är en ny slags - modern konservatism som bygger på traditionella värderingar men som också ger utrymme för jobb och karriär.

Och jag tänker på heliga Maria, på hur bilden av henne och Jesubarnet skulle kunna se ut  dag, i ett sånt modernkonservativt samhälle. Då kanske hon skulle sitta på sitt kontor med fyra Jesubebisar i famnen. Och kanske skulle Josef sitta bredvid med en bröstpump?