Behövs orden för att uppfatta färger?

30 min
Du kan vara grön av avund och rösta på blåa partier. I veckans språket berättar vi om färgers symbolik, historia och betydelse.

Veckans språkfrågor

Varför kunde ordet blått förr användas för det vi idag kallar svart?

Vilka färgnamn finns i olika språk?

Varför har skär blivit mindre vanligt och rosa mer vanligt?

Uppfattar vi färger olika beroende på om vi har ord för dem eller inte?

Fanns inte ordet lila när orden rödklöver, rödbeta, rödkål, blåklint, blåklocka, blåsippa och blåmärke kom till?

Varför säger man grön av avund?

Varför kallas Stockholms politiska styrning för grönblått och inte blågrönt?

Varför använder vi färger för att beskriva politiska partier och ideologier?

Varför står rött för vänsterpartier och blått för högerpartier i Europa medan det är tvärtom i USA?

Språkvetare Henrik Rosenkvist. Gäst Per Törnqvist, marknadschef Caparol. Programledare Emmy Rasper.