Varför läser ingen Sivar Arnér idag?

22 min

En roman varje år skrev Sivar Arnér från 1940-talet och femtio år framåt. Idag är han hågkommen som konstnären Lenke Rothmans make och för sin roll i poeten Rut Hillarps litteratur och liv.

Sivar Arnér var en mycket produktiv författare som snabbt föll i glömska. Katarina Wikars letar i bibliotekens magasin och antikvariatens källare efter hans böcker.

Först som 34-årig lärare debuterade han, Sivar Arnér. Född i Arby i Kalmar län. Litteraturprofessorn Birgitta Holm liknar delar av hans prosa vid ett knotigt småländskt landskap.

På poeten Rut Hillarps uppmaning läste Birgitta Holm alla hans romaner från femtiotalet och framåt. Rut Hillarps lyriska återkomst på 1980-talet är Sivar Arnér förtjänst menar Birgitta Holm som också redigerat hennes dagböcker där Arnér flitigt förekommer i femtio år.

"Han visste att hon var den större av dem", säger Birgitta Holm.