اختلاف‌ احزاب سوئد در پارلمان اروپا درمورد تغییرات اقلیمی، آب در مواد مختلف بیشتر از میزان آب نوشیدنی ست، روز شنبه هوا به ده درجه می رسد

2:00 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن