خدمات روان‌درمانی برای برخی بزهکاران ارائه نخواهد شد؛ پیشنهاد قانون ضد تروریستی رد شد و مسلمانان متولد غرب، حامیان گروه‌های افراطی

2:12 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.