گزارش سودبانک در مورد پول‌شویی در این بانک؛ رهبر جدید حزب محیط زیست معرفی شد و گزارشی در مورد انجمن تنهای پناهجویان در یوتبوری

2:37 min
خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن از اینجا بشنوید.