افزایش خشونت در مکتب‌ها و واکنش‌ها در این زمینه و کشته شدن یک سرباز سویدنی در شمال کشور در جریان تمرینات نظامی

2:22 min
خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را از اینجا بشنوید