انتشار دارک جدید از رسوایی پولشویی در سویدبانک؛ تصویب قانون جدید حق‌چاپ در اینترنت؛ کنترل پلیس مرزی در مالمو و مسابقه فوتبال ناروی و سویدن

2:31 min
خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را از اینجا بشنوید.