Studio Ett 25 mars

103 min
PK efter att en kvinna körts över och dödats av militärfordon när hon låg i tält. Dramaten ställer in efter Josefin NiIsson-dokumentären. Arbetsmiljön i skolorna har försämrats enormt för lärare och antalet anmälningar till arbetsmiljöverket fördubblats på 7 år. Anställda på gratistidningen Metro har inte fått ut sina löner idag. Brexit: Parlamentet röstar om att försöka ta över dagordningen i underhuset. Muellerutredningen - konservativa vädrar morgonluft inför valet 2020. Barnkasinon på nätet går bättre än Tinder. HBTQ-invandrare mår bättre efter en tid i Sverige. : Cecilia Malmström slutar som EU:s handelskommissionär.