Strejk i alla Sveriges hamnar

30 min
Efter varsel från Sveriges Hamnar om långdragen lockout - Hamnarbetarförbundet varslar om fullskalig strejk från och med 6.e mars.

programledare Olle Wiberg

producent Cecilia Ingvarsson