Nu ska terrorsamröre förbjudas

37 min
Regeringen vill göra det straffbart att delta i, eller hjälpa, en terrororganisation. Målet är att lagen ska börja gälla i augusti, och i dag tas beslut om att skicka förslaget till lagrådet.

Programledare: Olle Wiberg

Producent: Catarina Spåre Gustafsson