Fransk vår för klimatet (R)

Här finns inget ljud
De Gula västarna i Frankrike fick regeringen att backa från höjd bensin- och dieselskatt. Men deras protester har också lett till mobilisering för en tuffare klimatpolitik.

 

Hösten och vintern i Frankrike har präglats av de Gula västarnas demonstrationer, som var en reaktion bland annat mot planerna på höjd diesel- och bensinskatt. Regeringen Macron fick backa från skattehöjningen, men protesterna har också lett till en ny vår för klimatfrågan. Miljörörelser i många länder har tagit till sig budskapet att klimatomställningen också måste bli socialt rättvis för att den ska accepteras av så många som möjligt.

Den franska regeringen svarade med att bjuda in alla medborgare till en tre månader lång nationell ”debatt”, där alla skulle få säga sin mening.

Nu är den debatten avslutad och de första resultaten visar att många fransmän är oroliga för, och engagerade i, klimatförändringar, luftföroreningar och utarmning av den biologiska mångfalden. Många kan tänka sig att ställa om samhället för att lösa de här frågorna, men det måste göras på ett rättvist sätt. Däremot verkar tilltron till att staten och myndigheterna ska kunna lösa dessa frågor inte vara särskilt stor.

Samtidigt mobiliserar den franska miljörörelsen för ”en klimatvår” (Le printemps du climat). Fyra stora organisationer har stämt den franska regeringen för klimatpassivitet. Och flera politiska partier placerar sina miljöföreträdare högt på listorna inför valet till Europaparlamentet.

Klotets Marie-Louise Kristola rapporterar från Paris om den franska klimatvåren, tillsammans med Sveriges Radios korrespondent Margareta SvenssonWojtek Kalinowski, chef för tankesmedjan Veblen Institute for Economic Reforms i Paris och andra gäster.

Programledare är Mona Hambraeus.

(Programmet är en repris från den 3 april)

Musik som spelats i avsnittet

  • 16.11
    Splasher! - Monologue
    Album: Dollar Needles
    Bolag: Epidemic Sound