Vårmorgon på Halle- och Hunneberg - och vad innebär begreppet ekopark?

96 min
Vi sänder hela programmet från västgötska Halle- och Hunneberg. Vi letar vårväxter och åretruntsvampar. Området är en av Sveaskogs ekoparker - vad innebär det? Programledare Jenny Berntson Djurvall.

Vi sänder hela programmet från Halle- och Hunneberg - de västgötska platåbergen vid Vänerns södra strand. Både från skogen uppe på platåerna, och från lundarna som ringar in bergen.

Här letar vi vårväxter och åretruntsvampar, och lyssnar på aprilfågelsången. I direktsändningen medverkar Christer Johansson från Birdlife Sverige, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson och Anita Stridvall från Västgötabergens svampklubb samt Peter Post från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sedan 2004 är området en av statliga Sveaskogs 37 ekoparker. Där ska ekologi gå före ekonomi och minst 50 procent av ytan sparas för naturvård. Hur fungerar det i praktiken? Vi möter företrädare för Naturskyddsföreningen och för Sveaskog.

Reporter är Lisa Henkow, och programledare Jenny Berntson Djurvall.