Så lagrar du din solenergi i vätgas

20 min

Helt självförsörjande på el och värme, utan pellets eller ved? Framtidens off-grid-hus lagrar solenergi i vätgas. Nu byggs flera sådana hus i Västsverige.

Risken för strömavbrott gör att många vill minska sitt beroende av elnätet, och även bli självförsörjande på värme. Solceller är populärt, men ger inte tillräckligt mycket el året runt i svenska bostäder. Det krävs lagring av solenergin, och batterier kan bara lagra elen ett dygn i taget. På senare tid har därför fler börjat lagra solel i vätgas.

Enskilda initiativ har gett ringar på vattnet och nu görs installationer i sex miljonprogramshus i Vårgårda. I Mariestad tankar kommunen sina bränslecellsbilar i en soldriven tankstation, och i satsningen Electrivillage ska en förskola få el och värme från sol och vätgas.

I programmet medverkar Hans-Olof Nilsson, elingenjör och boende i off-grid-hus i Göteborg, Jan Thorsson, vd Vårgårdabostäder, Anna Alexandersson, verksamhetsledare vätgasteknologi forskningsinstitutet Rise i Borås, Jonas Johansson, utvecklingschef Mariestads kommun och Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande Mariestad.