شهروند سوئدی در ادیس ابابا ناپدید شده است، وزیر دارایی از عدم امکان اصلاحات می‌گوید، شکایت از خشونت‌ علیه نزدیکان به نتیجه‌ای نمی‌‌‌رسد

2:11 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن