Klartext - nyheter på ett enklare sätt

Här finns inget ljud
Trots extra pengar blir det färre som får hjälp av personliga assistenter. Klartext berättade också att dödsstraffet minskade i världen förra året.