Den ekonomiske ingenjören Alvin Roth

20 min

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne delas i år av amerikanerna Lloyd Shapley och Alvin Roth. Deras forskning kan sammantaget ses som en del av nationalekonomins utveckling på senare år: En resa från abstrakt teori till praktisk användning i dagens samhälle.

Under 50- och- 60 talet tog Lloyd Shapley fram en matematisk modell som parar ihop olika personer eller saker så att ingen av de matchade aktörerna föredrar någon annan än den motpart som modellen tilldelat dem

Från 80-talet och framåt har Alvin Roth tagit denna teori och tillämpat den i verkligheten genom att designa marknader för att bland annat matcha rätt elev med rätt skola, eller för att vid njurdonation para ihop rätt njure till rätt patient

Denna sjätte del i vår serie om den ekonomiska vetenskapen är ett porträtt på den yngre av årets ekonomipristagare – Alvin Roth, som är professor i nationalekonomi vid Stanford University i USA.

Medverkande:
Alvin Roth, professor i nationalekonomi vid Stanford University, årets delade vinnare av Ekonomipriset till minne av Alfred Nobel.
Kenneth Arrow, professor emeritus i nationalekonomi vid Stanford University, vinnare av Ekonomipriset till minne av Alfred Nobel år 1972.
Muriel Niederle, professor i nationalekonomi vid Stanford University med inriktning på experimentell ekonomi och marknadsdesign.

Övriga röster i början av reportaget:
Paul Milgrom, professor i nationalekonomi vid Stanford university, var med och startade världens första marknadsdesignkurs tillsammans med Alvin Roth på Harvard år 2000.
Michael Ostrovsky, biträdande professor i nationalekonomi, vid Stanford university, inriktad på marknadsdesign