Aarne är brobyggare

Här finns inget ljud
Aarne Nyman jobbar som som brobyggare på Bodaskolan i Borås med ett särskilt uppdrag att stödja de romska eleverna.

När Aarne Nyman började sitt arbete var frånvarotalen höga bland många av de romska eleverna. Idag har det vänt, och på skolan kan man se en konkret effekt av brobyggararbetet.
Det här programmet handlar om Aarne Nymans arbete och hur hans arbete som brobyggare har påverkat elevers liv och deras syn på skolan.

Reporter: Johanna Larssson

Producent: Anna Hammarén

Här kan du lyssna på programmet