Ingen klimatstrejk i Peking: Hanna Sahlberg, Stockholm

3:23 min
Utrikeskrönikan 15 mars. Stockholm.

Stockholm, fredag.

I eftermiddag kommer många svenska elever att strejka för klimatet. Och inte bara svenska, utan unga över hela världen kommer att strejka under devisen ”Fridays for future”.

I Kina, som släpper ut mest koldioxid på jorden, deltar skolelever också i samhällsaktiviteter - men de är av en helt annan karaktär.

Jag bläddrar i en bunt papper jag råkat få med mig i väskan, papper som delades ut på mina barns skola i Peking inför ett skollov nyligen. Överst ligger en lapp med påskriften Blå himmels-programmet. Det kan låta som en friluftsaktivitet, men utspelar sig mest inomhus, och det är föräldrarna som uppmanas att under den lediga tiden ta med sig sina barn på till exempel besök i ett statligt museum eller att köpa nyttiga böcker. Allt förväntas redovisas på en lång förtryckt blankett. Där ska datum, plats och typ av aktivitet fyllas i, och styrkas med biljetter eller kvitton.

Näst i bunten över föreskrivna aktiviteter efter skoltid ligger en uppmaning om att delta i samhällsaktiviteter. De förväntas ordnas av tjänstemän och den medföljande blanketten ska fyllas i av en ansvarig på grannskapskommittén som ska uttala sig om elevens uppförande och signera innan papperet lämnas tillbaka till skolan.

Under den ligger en blankett där föräldrarna ska skriva en utvärdering av elevens beteende i hemmet under lovet och svara på frågor om eleven visat respekt för äldre, hälsat artigt utan uppmaning och hjälpt till med hushållssysslorna. Signeras med namn och datum.

Det fjärde papperet som skickats hem inför ledigheten är en lista som ska fyllas i varje dag av föräldrar efter att eleven sträckt sig fram mot tårna, gjort sit-ups i en minut och hoppat hopprep i en minut.

Föräldrarna uppmanas även videofilma barnen medan de hoppar hopprep, räkna hur många hopp de gör på en minut och lägga ut resultaten varje dag på en obligatorisk gruppchat. Varje måndag under lovet ska läraren skicka ut en sammanställning till alla barn och föräldrar i gruppchatten över hur många hopp varje barn har lyckats med, för att det ska gå att jämföra resultaten och mäta framstegen.

I extrakolumnen kan man anteckna ytterligare idrottsaktiviteter. Det är frivilligt.

Det femte papperet börjar med en uppmaning att lära sig utantill ett poem av Mao Zedong om röda arméns soldater och nästa punkt är inloggningsanvisningar för Pekings utbildningsdepartements nätsida för moralutbildning. Avsnitten som ska studeras är till exempel: den röda fanan visar Kinas dröm, partifanan visar vägen och den Långa marchens anda, och inloggningarna registreras och mäts.

Listan över vad som ska göras och signeras fortsätter hela sidan ner och på nästa sida.

Det blir knappast någon klimatstrejk i Peking. Förutom att det är förbjudet, vem skulle ha tid att skolka för ett beboeligt klimat på jorden om hundra år, medan man samtidigt ska samla alla dessa poäng och underskrifter?