بازگشت کودکان پدرو مادرهای داعشی، مشارکت کم رنگ سوئد در گفتگوهای صلح افغانستان، درگذشت بی‌بی اندرشوُن بازیگر سرشناس سینما و تئآتر

2:37 min
خلاصه خبرها از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را در اینجا بشنوید