مردی پس از ۲۵ سال به دلیل تجاوز به دختری ۸ ساله دستگیرشد، تقلب و تجارت انسان در سالن‌های زیبایی، فعالیت مجدد کارخانه‌ی خودروسازی نوس

2:33 min
خلاصه رویدادها از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را در اینجا بشنوید