اعلام بودجه بهاره دولت، بررسی روش تعیین سن پناهجویان و بازار پررونق موترشویی با استفاده از نیروی کاری سیاه

2:37 min
خلاصه رویدادهای روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را در اینجا بشنوید