نامزدی نیامکو سابونی به عنوان رهبر حزب لیبرال، جولیان آسانژ در لندن بازداشت شد، اظهارنظر وزیر درباره بازگشت کودکان داعشی

2:20 min
خلاصه رویدادهای روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را در اینجا بشنوید