Det ligger dig i fatet!

30 min
Lyssnaren Julia undrar över uttrycket "att något ligger en i fatet". Vad ligger på fatet och varför är det ett hinder? Henrik Rosenkvist tar oss till 1600-talet och berättar om andra uttryck med fat.

Veckans språkfrågor

Varför används orden dyngrak och aprak i betydelsen att vara full och vad har ordet rak med berusning att göra?

Vad kallas något som är från Dalarna, Närke eller Medelpad?

Varifrån kommer uttrycket ligga i fatet och är det ett ålderdomligt uttryck?

Finns det en språklig term för att beskriva avsaknaden av ett ord?

Vad är ursprunget till ordet snäll och hur kan det komma sig att det tyska ordet schnell har en helt annan betydelse?


Språkvetare Henrik Rosenkvist. Programledare Emmy Rasper.