Klartext - nyheter på ett enklare sätt

Här finns inget ljud
Onsdagens Klartext handlar om att autistiske Dick Nords gruppboende utanför Göteborg får allvarlig kritik. Myndigheten IVO kritiserar boendet för att Dick Nord har kränkts och hotats av personal.

Du får också höra om hur det var när den svenska klimataktivisten Greta Thunberg träffade påven idag. 

Dessutom får du höra om en kurs för idrottsledare med intellektuell funktionsnedsättning. Vår reporter har träffat en svensk tränare som gick kursen under Special Olympics i Abu Dhabi.