Mohammad Fazlhashemi - lärarvikarien

4:00 min
– Den ordinarie läraren hade tröttnat på pojkens ängslighet och hade vid ett tillfälle sagt att han var skolans dummaste elev.

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Hans forskningsområden är islamisk/muslimsk idéhistoria och berör också muslimskt nytänkande i kontrast till en traditionell och fundamentalistisk tolkning av islam.
Han är tvåspråkig och för att underhålla sina båda språk, persiska/farsi och svenska har han utvecklat intresset att läsa böcker, fackböcker eller skönlitteratur. Annars är hans främsta intresse klassisk persisk poesi.