Drömmar om körsbärsblom och dråpslag i potatislandet

25 min
Blommande körsbärsträd kan få människor att bli helt hänförda av de rosa skyarna, som efter sin korta blomning förvandlas till en lika rosa matta på marken.

Henrik Sjöman hjälper till att förverkliga drömmen. Nu finns odlingsvärda träd, framtagna för att ge en överdådig blomning här i Norden. Men deras frukt är det sämre med.

Potatisbladmögel är ett gissel för många i södra Sverige. Det leder till röta som gör potatisen oätlig, och har förr i tiden orsakat hungersnöd på flera håll. Men det finns en del man kan göra för att minska problemet, berättar Erik Andreasson, som forskar om växtskydd för potatis vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Sorten Sarpomira är  motståndskraftig, säger han.

Maj-Lis Pettersson svarar på ett par av de frågor som som kommit in från er lyssnare, om kompost och om radavstånd i grönsakslandet.