Johann Wolfgang Goethes "Valfrändskap"

9:32 min
"Valfrändskap" utkom första gången 1809 och har sedan dess varit föremål för många tolkningsförsök.

Den kan läsas på många olika sätt vilket gör den till en mycket modern roman, trots sin ålder.

Termen "valfrändskap" har Goethe lånat från den svenske 1700-talskemisten Torbern Bergman och den betecknar den dragning mellan två ämnen som kommer dem att uppgå i varandra. 

Goethe har använt begreppet för att beskriva relationer mellan människor. Han låter paret Edvard och Charlotte få besök av kaptenen, en ungdomsvän till Edvard, och av Charlottes unga släkting Ottilie. Edvard och Ottilie blir häftigt förälskade och ett liknande förhållande uppstår mellan Charlotte och kaptenen...

Programmet sändes första gången 26/9 2009.

Musik som spelats i avsnittet

  • 02.52
    The Tallis Scholars - Palestrina: Missa Brevis: Kyrie
    Album: Palestrina - Missa Brevis
    Bolag: Gimell