Krisen i Venezuela med utrikeskorren Richrad Myrenberg

29 min
David, Hanna, och Victor träffar Sveriges Radios utrikeskorre Richard Myrenberg som berättar om krisen i Venezuela. Varför pågår den nu, vilka är de inblandade personerna, hur är det i landet och vad kommer att hända?