افزایش حمایت از مهاجرت کاری؛ افزایش تجویز تستوسترون؛ زندگی آویچی کتاب می‌شود و فسخ صدها قرارداد مستاجران در اروبرو

2:36 min
خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن از اینجا بشنوید.