آتش سوزی در جنوب سوئد، آمادگی برای مبارزه با آتش سوزی، جلسه کمونها در مورد داعشی های سوئد، ممنوعیت تبلیغات قمار اینترنتی،

2:12 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را اینجا بشنوید.