اعتصاب خلبانان اس آ اس، انتخاب دبیر دائمی آکادمی سوئد، انتقاد از مدرسه‌ای در سوئد و سومین سالگرد دستگیری یک پژوهشگر ایرانی سوئدی در ایران

2:16 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی|دری رادیو سوئد را اینجا بشنوید.